O projektu

section-cover
Neophodno je poboljšati zaštitu i sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji. Vrlo je važno uskladiti postupak zaštite prava intelektualne svojine sa standardima u Evropskoj uniji.

O čemu se radi?

Tvining predstavlja blisko partnerstvo između administracije zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i administracije jedne ili više članica Evropske unije. Svrha tvining projekata je da se zemljama kandidatima pomogne da usklade svoje procedure sa standardima u Evropskoj uniji.

Projekat će biti usredsređen na:

 • jačanju institucija,
 • usklađivanju zakona,
 • jačanje kapaciteta,
 • podizanju nivoa svesti.
Za borbu protiv piraterije i povrede prava intelektualne svojine od nesumnjivog je značaja postojanja funkcionalne infrastukture.

Da bi Srbija postala članica Evropske unije, potrebno je da njeno zakonodavstvo bude usklađeno sa važećim propisima Evropske unije.

U budućnosti...

Projekat će uvesti mere u cilju unapređenja i podržati efikasnu saradnju između aktivnih institucija u zaštiti i sprovođenju prava inetelektualne svojine u Republici Srbiji. Radiće se na jačanju pravnog okvira koji daje osnov za sprovođenje internet istraga i efikasniju borbu protiv novih izazova u vezi sa povredom prava intelektualne svojine.

Biće organizovan niz seminara namenjenih službenicima iz nadležnih institucija Republike Srbije. Imaće priliku da se upoznaju sa najboljom praksom prihvaćenom u zemljama članicama EU.

Podizanje nivoa svesti u javnosti o rizicima i opasnostima od kupovine krivotvorenih proizvoda je od suštinskog značaja.

U okviru projekta biće organizovane i sprovedene aktivnosti koje imaju za cilj intenzivno informisanje javnosti o značaju zaštite prava intelektualne svojine i štetnim posledicama krivotvorenja i piraterije.

Sektor
 • Nauka i inovacije
EuropeAid referenca
160490/ID/ACT/RS
Komponente
 • Propisi za efikasno sprovođenje prava intelektualne svojine u upravnom postupku sačinjen je u sklopu inkluzivnog procesa zasnovanog na činjenicama
 • Povećani obaveštajni kapaciteti za sprovođenje prava intelektualne svojine
 • Pojačani kapacitet vezan za istrage na Internetu
 • Pojačani kapacitet za prepoznavanje i rukovanje opasnim i nekvalitetnim falsifikovanim proizvodima
 • Calculation methods established
 • Utvrđene metode proračuna
 • Napravljen vodić za inspektore koji se bave pravima intelektualne svojine
 • Povećanje svesti javnosti u vezi sa zaštitom intelektualne svojine
 • Utvrđena je funkcionalna struktura koordinacionog tela
Grad / Region
Beograd
EU donacija
1.500.000 €
Pregovaračko poglavlje
 • 7 - Pravo intelektualne svojine
Vreme implementacije
Februar 2019. - Februar 2021.
Korisnik
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Implementiran od strane
Zavod za patente i žigove Danske (DKPTO) i IRZ